Prisijungti prie gyventojų sistemos

Vartotojo vardas:
Slaptažodis:

Apie bendrovę

Akcinė bendrovė Rokiškio butų ūkis

Kodas 173001047, buveinės adresas Nepriklausomybės a. 12 A, Rokiškis

PVM mokėtojo kodas LT730010410

Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę - Juridinių asmenų registras

Registro tvarkytojas - VĮ Registrų centro Panevėžio

 

PRANEŠIMAS APIE PARENGTAS REORGANIZAVIMO SĄLYGAS

Pranešame, kad parengtos reorganizavimo sąlygos.

Reorganizuojama bendrovė- akcinė bendrovė Rokiškio butų ūkis;

- teisinė forma: akcinė bendrovė;

- buveinė: Rokiškio r. sav. Rokiškio m. Nepriklausomybės a. 12A;

- įmonės kodas 173001047;

- PVM mokėtojo kodas LT730010410;

- įregistruotas įstatinis kapitalas: 62 381.90 Eur (šešiasdešimt du tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt vienas euras ir devyniasdešimt centų).

- apmokėtas įstatinis kapitalas: 62 381.90 Eur (šešiasdešimt du tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt vienas euras ir devyniasdešimt centų);

- įstatinis kapitalas padalytas į 21 511 (dvidešimt vieną tūkstantį penkis šimtus vienuolika)  paprastųjų vardinių 2.90 (du eurai devyniasdešimt centų) Eur nominalios vertės akcijas; teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė;

Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė- akcinė bendrovė „Rokiškio komunalininkas“:

- teisinė forma – akcinė bendrovė;

- buveinė: Rokiškio r. sav. Rokiškio m. Nepriklausomybės a. 12A;

- įmonės kodas 173000664,

- PVM mokėtojo kodas LT730006610;

- įregistruotas įstatinis kapitalas: 1 071 431.1 (vienas milijonas septyniasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai trisdešimt vienas euras ir dešimt centų).

- apmokėtas įstatinis kapitalas: 1 071 431.1 (vienas milijonas septyniasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai trisdešimt vienas euras ir dešimt centų);

- įstatinis kapitalas padalytas į 369 459 (tris šimtus šešiasdešimt devynis tūkstančius keturis šimtus penkiasdešimt devynias) paprastąsias vardines 2.90 (dviejų eurų ir devyniasdešimt centų) Eur nominalios vertės akcijas. 

Akcinė bendrovė “Rokiškio komunalininkas” dalyvauja reorganizavime, o akcinė bendrovė Rokiškio butų ūkis yra reorganizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalyje numatytu prijungimo būdu prijungiant, kuri po reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridinis asmuo, prie reorganizavime dalyvaujančio juridinio asmens akcinės bendrovės „Rokiškio komunalininkas“, kuri po reorganizavimo tęs savo veiklą.  

Po reorganizavimo pasibaigiančios akcinės bendrovės Rokiškio butų ūkis teisės ir pareigos pereina po reorganizavimo veiksiančiai akcinei bendrovei „Rokiškio komunalininkas“ ir sandoriai įtraukiami į šios bendrovės buhalterinę apskaitą po Priėmimo – perdavimo akto, kuris bus sudaromas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo šios bendrovės įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos pabaigos būklei, pasirašymo.

Su reorganizavimo dokumentais akcininkai ir kreditoriai gali susipažinti akcinės bendrovės Rokiškio butų ūkis buveinėje Rokiškio r. sav. Rokiškio m. Nepriklausomybės a. 12A, kiekvieną darbo dieną nuo 9 iki 12 valandos.

Akcinės bendrovės Rokiškio butų ūkis vadovas

Lietuvos respublikos juridinių asmenų registro trumpas išrašas apie Akcinę bendrovę Rokiškio butų ūkis. ->Nuorada<-


   


 


Bendrovė veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir įstatais.

Bendrovė yra atestuota šiems darbams:

Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimo atestatas Nr.116, išduotas LR Aplinkos ministerijos.

Vykdydama energetinių įrenginių eksploataciją, bendrovė yra įgijusi atestatą Nr. T-0088 eksploatuoti šilumos įrenginius ir turbinas bei elektros įrenginius, atestatas Nr. E-0186. Atestatai išduoti LR valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos.

Mokesčių rinkimas – licencija  Nr.13 išduota LR centrinio banko.

Vykdydama savo pagrindines funkcijas, bendrovė administruoja daugiabučius namus, kuriuose neįsteigta daugiabučio namo savininkų bendrija arba nesudaryta jungtinės veiklos sutartis ir pagal sutartis su daugiabučių namų savininkų bendrijomis bei jungtinės veiklos sutarčių dalyviais teikia šias paslaugas : bendrojo naudojimo objektuose atlieka periodines apžiūras, vykdo nuolatinius stebėjimus, organizuoja ir vykdo nuolatinę techninę priežiūrą – užtikrina pagrindinių namo konstrukcijų (sienų, stogo, pamatų, laiptų, balkonų) mechaninį patvarumą bei saugų bendrojo naudojimo inžinerinės įrangos (elektros, šildymo, karšto ir šalto vandens, nuotekų ) naudojimą, butų savininkams skaičiuoja ir renka mokesčius.

Veiklos ataskaitos

Naujienos

2022 liepos 01
Nuo Š.M. Liepos 1 d. mūsų kasose bus galima sumokėti tik už Rokiškio butų ūkio sąskaitas.
2021 spalio 25
Šiuo metu Rokiškio rajono savivaldybės administracija rengia Rokiškio rajono savivaldybės strateginį plėtros planą
2021 rugsėjo 23
Skelbiamas 2021-2022 metų šildymo sezono pradžia daugiabučiuose nuo 2021m. rugsėjo 23d.